Browse about our Offer: Browsing information about Offer

SÚLAD S MEDZINÁRODNÝMI ŠTANDARDAMI

Whistleblower Institute spĺňa potrebné svetové normy a špecifiká kontroly rizík, ochrany, bezpečnosti, úschovy dát, elektronickej likvidácií a ďalších súvisiacich noriem. Spĺňa požiadavky právnych systémov krajín.


  Informácie sú zabezpečené a chránené štandardom FIPS 140-2.

  Riadenie bezpečnosti a noriem pre posudzovanie rizík procesov spĺňa ISO 27001, ISO 27002 a ďalších v rade ISO 27k.

  Prevádzka a bezpečnosť computingu spĺňa ISO 27001, SOC 1 (SSAE 16, ISAE 3402), SOC 2.

  Úschová dát spĺňa ISO TR 15801-2009 a ISO TR 18492-2005.

  Likvidácia informácií spĺňa prísne bezpečnostné normy DoD 5220.22-M, NISTSP800-88, DIN 32757-1 a ďalšie.

  Riadenie rizík spĺňa ISO 27005 a ISO 3100.

  Spĺňa požiadavky ochrany osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. v znení neskorších predpisov.

  Systém zabezpečuje maximálny stupeň diskrétnosti zainteresovaných strán, dôvernosti a bezpečnosti.

  Systém garantuje bezobslužné automatizované plnenie procesného rámca požadovaného v ustanoveniach zákona.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union