Browse about our Offer: Browsing information about Offer

OBJEDNÁVKA WHISTLEBLOWING SYSTEM

KROKY ŽIADOSTI


Kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu: .

     Kroky

  Po odoslaní objednávky vás bude kontaktovať obchodné oddelenie.
  Na e-mail vám bude doručená zmluva k podpisu.
  Po prijatí už podpísanej zmluvy vám bude doručená faktúra k úhrade a bude vám sprevádzkovaný vlastný prístup pre podania a prístup do manažmentu systému.
  Prístupové informácie do manažmentu budú zodpovednej osobe doručené na e-mail. Ďalšie prístupy a správu zodpovedná osoba môže manažovať cez správu systému.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union