Browse about Whistleblower INSTITUTE: Browse about Whistleblower INSTITUTE

WHISTLEBLOWER INSTITUTE

Whistleblower Institute sa venuje ochrane organizácií pred protispoločenskou činnosťou, podvodmi a zneužitím poskytovaním etického nástroja pre organizácie. Od roku 2013 prevádzkuje proces ochrany oznamovateľov po celej Európskej Únii. Samostatné ochranné jednotky boli v roku 2015 transformované do služby Whistleblower Institute.O SPOLOČNOSTI


Whistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION, ktorá je strategickým partnerom a autoritou na trhu informačných komodít. Spoločnosť sa zaoberá službami a problematikou práce s informáciami, informačnou hodnotou, informačnými a forenznými analýzami a ochranou informácií. Prinášame výsledky najvyššej úrovne vďaka znalostiam a skúsenostiam, vďaka špecialistom s najvyššou kvalifikovanou odbornosťou a vďaka spolupráci so svetovými organizáciami, agentúrami, v ktorých sme dlhoročným aktívnym členom.

Všetky služby spĺňajú požiadavky kritickej ochrany, odbornosti, sú pod dohľadom ISO noriem, štandardov a certifikovaných metodík. Spoločnosť prináša klientom, akcionárom a partnerom zaručené výsledky a istoty.REFERENCIE


Naše služby sú založené na dôvere zákazníkov, bezpečnosti informácií a diskrétnosti z našej strany. S klientom je uzatvorená zmluva NDA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT).

Chcem viac informácií
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union