Browse about our Offer: Browsing information about Offer

Cenník

Licenčná politika je závislá od počtu zamestnancov. Jedna licencia je udelená pre počet 60 zamestnancov.
Ak máte napríklad 100 zamestnancov, budete potrebovať dve licencie.

Cena jednej licencie je 19,-Eur bez DPH mesačne.

V prípade úhrady za 12 mesiacov jednorázovou platbou, poskytujeme zľavu vo výške platby jedného mesiaca.

Osobitná zľava 50% je poskytnutá pre verejnú a štátnu správu, samosprávne organizácie a obce.

Osobitná zľava 70% je poskytnutá pre neziskové organizácie, zdravotnícke zariadenia, cirkevné organizácie a chránené dielne.

Ak organizácia potrebuje vypracovať smernicu 307/2014 Z.z., v prípade, že bola vykonaná úhrada za 12 mesiacov jednorázovou platbou, je jej vypracovanie v cene.


CHCEM OBJEDNAŤ
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union