Browse about our Offer: Browsing information about Offer

KĽÚČOVÉ VLASTNOSTI SYSTÉMU


  24/7/365 prístup pre nahlasovanie podnetov a ich správu podľa zákona 307/2014 Z.z.

  V prípade potreby je organizácii vypracovaná smernica 307/2014 Z.z.

  Každá organizácia má vlastný prístup, ktorý prevádzkuje Whistleblower Institute.

  Whistleblower Institute poskytuje centrálny prístup nahlasovania podnetov.

  Zabezpečenie viacjazyčnej zabezpečenej služby.

  Rýchla implementácia.

  Množstvo bezpečnostných prvkov rozšíruje povinnosť organizácii nastaviť si vlastný šifrovací kľúč, ktorým sa budú informácie šifrovať. Týmto šifrovacím kľúčom disponuje iba organizácia. Šifrovací kľúč rozšíruje už existujúcu niekoľko úrovňovú bezpečnosť na najvyššiu úroveň.

  Systém je štandardizovaný na základe doterajších potrieb organizácií v EU.

  Zabezpečenie anonymity a diskrétnosti oznamovateľovi podľa zákonných požiadaviek.

  Okamžité notifikovanie a oznámenie o zaevidovaní informácie oznamovateľom.

  Schopnosť sprostredkovane komunikovať s oznamovateľmi, priamo získať viac informácií a zároveň chrániť ich identitu, ak sa oznamovateľ rozhodne zostať v anonymite.

  Spĺňa normy a štandardy. Externý dohľad a supervízia súdno-znaleckým inštitútom.

  Implementovaná logika prevencie proti nedodržaniu povinností v zákonných lehotách.

  Integrovaný systém včasného varovania pred nedodržaním povinností v zákonných lehotách.

  Neobmedzené zadávanie a prezeranie podnetov. Licencie na tieto úkony nie sú potrebné, čo vám umožní účinne zaisťovať prevádzku.

  Neobmedzený počet prešetrovateľov podnetov a ich vlastná administrácia.

  Neobmedzený počet vlastných typov podnetov, ktoré rozšírujú existujúci štandard typov podnetov.

  Každá organizácia má svoju vlastnú identifikáciu. Okrem toho organizácia môže použiť vlastné logo.

  Súčasťou služby sú aktualizácie.

  Možnosť doobjednať individuálne nadštandardné prispôsobenie služby.
KONTAKTNÉ INFORMÁCIE


V prípade záujmu nás môžete kontaktovať emailom na
alebo telefonicky na čísleWhistleblower Institute je prevádzkovaný spoločnosťou SCHMIDT CORPORATION. Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava 1, sekcia: Sro, vložka číslo 90869/B. SCHMIDT CORPORATION, Andreja Mráza 8, Bratislava 821 03, Slovenská Republika, Európska Únia, IČO 47340240, DIČ 2023828081, IČ DPH SK2023828081. Banka: IBAN (EUR): SK07 1100 0000 0029 2689 8263, SWIFT (BIC) kód TATRSKBX, Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, P.O. Box 42, 850 05 Bratislava 55, Slovensko, European Union